TOSOOL -36°C sinine (JAHUTUSVEDELIK)

5.85825.00

Kasutusvalmis jahutusvedelik sõidukitele on ette nähtud kasutamiseks igat tüüpi kaasaegsetes jahutussüsteemides, lähtuvalt süiduki tootaja juhistega sätestatust. Kaitseb jahutussüsteemi temperatuuril üle -36°C. Tosool võib kasutada koos teiste jahutusvedelikega (etüleenglükooli basil valmistatud). Vastab BS 6580 ja ASTV 3306 standarditele.

Choose An Option...
5 L plastkanister
10 L plast kanister
200 L (Ei sisalda konteineri hinda)
1000 L (Ei sisalda konteineri hinda)

Kirjeldus

Kasutusvalmis jahutusvedelik sõidukitele on ette nähtud kasutamiseks igat tüüpi kaasaegsetes jahutussüsteemides, lähtuvalt süiduki tootaja juhistega sätestatust. Kaitseb jahutussüsteemi temperatuuril üle -36°C. Tosool võib kasutada koos teiste jahutusvedelikega (etüleenglükooli basil valmistatud). Vastab BS 6580 ja ASTV 3306 standarditele.

Toote tüüp: Kasutusvalmis
Pakkimine: 5 litrit kanister
Tootekood: 040914
Päritoluriik: Eesti
Külmumistemperatuur -36 ° C
Keemispunkt (° C): 107 ° C
Tihedus 20 ° C juures: 1 076 g / cm3
Soovitatav säilitustemperatuur minimaalselt: 0 C maksimaalselt: 38 C
Värv: sinine
pH (ASTM D-1119): 10,5

H302 – Allaneelamisel kahjulik
H373 – Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel (allaneelamisel )
P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas
P260: Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata
P264: Pärast käitlemist pesta hoolega
P301+P312: ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜR-GISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga
P330: Loputada suud
P501: Sisu/mahuti kõrvaldada asukohajärgses eriomaste jäätmete kogumiskohas

KOOSTIS: etüleenglükool, vesi, lisandid.
TOOTJA: MASTERCHEM OÜ

Lisainfo

Kaal -
Saadaval kogused

5 L plastkanister, 10 L plast kanister, 200 L (Ei sisalda konteineri hinda), 1000 L (Ei sisalda konteineri hinda)