Jahutusvedelik punane (ANTIFREEZE/COOLANT)

5.95850.00

Etüleenglükooli baasil valmistatud kõrgekvaliteediline jahutusvedelik. Kaitseb jahutussüsteemi külmumise eest temperatuurini 38°C.

Choose An Option...
5 L plastkanister
10 L plast kanister
200 L (Ei sisalda konteineri hinda)
1000 L (Ei sisalda konteineri hinda)

Kirjeldus

Etüleenglükooli baasil valmistatud kõrgekvaliteediline jahutusvedelik. Kaitseb jahutussüsteemi külmumise eest temperatuurini 38°C. Tagab jahutussüsteemi efektiivse korrosioonivastase kaitse sõiduautodel. Samuti sobib kasutamiseks soojusvahetite töövedelikuna madalatel ja keskmistel temperatuuridel. Ületab enamiku Euroopa ja rahvusvaheliste standardite nõudeid, sh:
ASTM D3306, ASTM D4985, BS 6580 (2010), SAE J 1034, FFV Heft R443, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, NATO S759
Vastab järgmiste autotootjate nõudmistele:
Cummins 85T8-2 & 90T8-4, Ford ESE M97B49-A, WSS-M97B44-D & ESD M97 B49-A, Chrysler MS 9176, GM 1899 M, G13, VW TL774D, G11, G12, G48, John Deere H24 B1 & C1, US 6277 M & OPEL GM QL130100, Leyland Trucks LTS 22 AF 10, MAN 248, 324 (SNF) & B&W D 36 5600, Mack 014GS 17004,
Mercedes MB 325.3, VAG TL 774F, VOLVO , Renault 41-01-001

Toote tüüp: Kasutusvalmis
Päritoluriik: Eesti
Külmumistemperatuur -38 ° C
Keemispunkt (° C): 107 ° C
Tihedus 20 ° C juures: 1 079 g / cm3
Soovitatav säilitustemperatuur minimaalselt: 0 C maksimaalselt: 38 C
Värv: punane
pH (ASTM D-1119): 10,5

H302 – Allaneelamisel kahjulik
H373 – Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel (allaneelamisel )
P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas
P260: Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata
P264: Pärast käitlemist pesta hoolega
P301+P312: ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜR-GISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga
P330: Loputada suud
P501: Sisu/mahuti kõrvaldada asukohajärgses eriomaste jäätmete kogumiskohas

KOOSTIS: etüleenglükool, vesi, lisandid.

Lisainfo

Kaal -