Naatriumtripolüfosfaat (CAS 7758-29-4)

0.00

Naatriumtripolüfosfaat (CAS 7758-29-4)

Naatriumtrifosfaat (STP), samuti naatriumtripolüfosfaat (STPP) või tripolüfosfaat (TPP) on anorgaaniline ühend valemiga Na5P3O10. See on polüfosfaat-pentaaniooni naatriumsool, mis on trifosforhappe konjugeeritud alus. Seda toodetakse laialdaselt paljude kodu- ja tööstustoodete, eriti pesuvahendite komponendina. Eutrofeerumisega seotud keskkonnaprobleeme seostatakse selle laialdase kasutamisega.

Choose An Option...
25 kg kott

Kirjeldus

Info

Tööstusharud: kodukeemia, liimid, õlid, määrded, toiduainetööstus, ehituskeemia
CASi number: 7758-29-4
WE number: 231-838-7
Keemiline valem: Na5P3O10
Molaarmass: 367,86 g /mol
Tollitariifikood: 28353100

Muud füüsilised omadused

Sulamis- / külmumistemperatuur: 622 ° C
Suhteline tihedus: 2,55 g/cm3

Lisainfo

Mõõtmed -
Saadaval kogused

25 kg kott