Naatriumatsetaat (CAS 127-09-3)

0.00

Naatriumatsetaat (CAS 127-09-3)

Naatriumetanaat ehk naatriumatsetaat on keemiline ühend valemiga C2H3NaO2. Tema lihtsustatud struktuurivalem on CH3COONa) ja ta on etaanhappe naatriumisool.

Naatriumetanaat on valge vees lahustuv lõhnatu pulber. Tema tihedus on 1528 kg/m³, sulamistemperatuur on 324 °C ja keemistemperatuur 881,4 °C. Tema molaarmass on 82,03 g/mol. Vees lahustub teda 0 °C juures 362 g/l, 20 °C juures 464 g/l, 60 °C juures 1390 g/l ja 100 °C juures 1701,5 g/l. Tema leekpunkt on 250 °C ja isesüttimistemperatuur 607 °C. Normaaltingimustes on ta stabiilne, peab vastu isegi tuleleegile, ja veega ta ka ei reageeri. Tema sattumine nahale põhjustab kerget ärritust, aga suuremat kahju ei sünni sellestki.

Naatriumetanaattrihüdraadi C2H3NaO2*3H2O tihedus on 1450 kg/m³, sulamistemperatuur on 58 °C, keemistemperatuur on 122 °C ja lahustuvus etanoolis 53 g/l.

Naatriumetanaati kasutatakse paljudel aladel, näiteks tekstiilitööstuses väävelhappe neutraliseerimiseks, toiduainetööstuses vürtsina ja biokeemias püsiva pH hoidmiseks. Seda kasutatakse ka soojenduspatjades, kus naatriumetanoaadi kristalliseerumisel eraldub soojus.

Choose An Option...
25 kg kott
Tootekood: - Kategooriad: ,

Kirjeldus

Info

Tööstusharud: toiduainetööstus
CAS-i number: 127-09-3
WE number: 204-823-8
Keemiline valem: CH3COONa
Molaarmass: 82,03 g/mol
Tollitariifikood: 29152900

Muud füüsikalised omadused
pH: 7,5-9,2
Sulamis-/külmumistemperatuur: 58°C

Keemistemperatuur/vahemik: 123°C (1013 hPa)
Suhteline tihedus: 1,42 g/cm3 (20°C )
Vees lahustuvus: 76,2 g/100 ml

Lisainfo

Mõõtmed -
Saadaval kogused

25 kg kott