JAHUTUSVEDELIK -36°C roheline

5.85825.00

Pikk eluiga -36 ° C on universaalne, kasutamiseks valmis jahutusvedelik, mida iseloomustavad väga kõrged jõudlusparameetrid. Spetsiaalselt koostatud valem kaitseb mootorit talvel külmumise ja suvel ülekuumenemise eest.

See jahutusvedelik saab kasutada igat tüüpi jahutites, eriti alumiiniumis, ja segada teiste võrdselt kvaliteetsete vedelikega, olenemata värvist.

Jahutusvedelik tootekirjaldus (TDS)

Choose An Option...
5 L plastkanister
10 L plast kanister
200 L (Ei sisalda konteineri hinda)
1000 L (Ei sisalda konteineri hinda)

Kirjeldus

Etüleenglükooli põhine kasutusvalmis jahutusvedelik kõikide bensiini- ja diiselmootorite jahutussüsteemidele. Samuti sobib kasutamiseks soojusvahetite töövedelikuna madalatel ja keskmistel temperatuuridel. Tagab mootori õige tööreziimi, kaitseb külmumise ja korrosiooni vastu. Külmumistemperatuur kuni -36°C. Kasutusaeg jahutussüsteemis 2-3 aastat. Ületab enamiku Euroopa ja rahvusvaheliste standardite nõuded, sh: ASTM В3306, BS 6580 (1992), AFNOR NF R15-601, SAE J1034.

Toote tüüp: Kasutusvalmis
Tootekood: 040914
Päritoluriik: Eesti
Külmumistemperatuur -36 ° C
Keemispunkt (° C): 107 ° C
Tihedus 20 ° C juures: 1 076 g / cm3
Soovitatav säilitustemperatuur minimaalselt: 0 C maksimaalselt: 36°C
Värv: roheline
pH (ASTM D-1119): 10,5

H302 – Allaneelamisel kahjulik
H373 – Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel (allaneelamisel )
P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas
P260: Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata
P264: Pärast käitlemist pesta hoolega
P301+P312: ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜR-GISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga
P330: Loputada suud
P501: Sisu/mahuti kõrvaldada asukohajärgses eriomaste jäätmete kogumiskohas

KOOSTIS: etüleenglükool, vesi, lisandid.
TOOTJA: MASTERCHEM OÜ

Lisainfo

Kaal -
Saadaval kogused

5 L plastkanister, 10 L plast kanister, 200 L (Ei sisalda konteineri hinda), 1000 L (Ei sisalda konteineri hinda)