Propüleenglükool

Propüleenglükool

0.0015.00

Muud nimetused: Propüleenglükool, 1,2-propüleenglükool, propaan-1,2-diool

Propüleenglükool (täpsemalt 1,2-propüleenglükool; keemiline nimetus propaan-1,2-diool) on dioolide hulka kuuluv keemiline aine. Selle keemiline valem on C3H8O2 ehk HO–CH2–CHOH–CH3.

Ainet kasutatakse nt lennunduses lennuki kere kaitsmisel jäätumise eest ja toiduainetes niiskusesäilitajana (E1520).

Choose An Option...
0,5 L metall pudel
5 L plastkanister
10 L plast kanister
25 L plastkanister
20 L metall kanister UN
200 L tünn
640 L IBC konteiner
1000 L IBC konteiner

Kirjeldus

Propüleenglükool seguneb hästi veega (lahustumine toimub soojuse eraldumisega). Ta seguneb hästi ka dietüüleetrigaetüleenklorohüdriinikloroformitärpentiniatsetooni ja paljude teiste orgaaniliste lahustitega.

Lahstumine bensooliga on piiratud.

Propüleenglükool lahustab hästi nii hüdrofiilseid kui ka hüdrofoobseid aineid, mistõttu tema abil saab segada aineid, mis muidu ei segune.

Propüleen lahustab hästi enamikku madalmolekulaarseid hapnikku ja lämmastikku sisaldavaid orgaanilisi ühendeid, nagu näiteks ühealuselised alkoholidetüleenglükoolid ja nende eetrid, orgaanilised happedaldehüüdid ja ketoonidliiteetridamiinid ja muud lämmastikku sisaldavad ained.

Mitme ühendiga moodustab propüleenglükool aseotroopseid segusid, st selliseid segusid, mis destillatsioonil fraktsioonideks ei jagune. Ta moodustab aseotroopseid segusid aniliiniga (sulamistemperatuur 179 °C, propüleenglükooli massiprotsent 43%), oksülooliga (135,8 °C; 10,0%), toluooliga (110,5 °C; 1,5%).