Metanool (CAS 67-56-1)

0.0035.00

Muud nimetused: Metanool, metüülalkohol,  karbinool

Metanool ehk metüülalkohol ehk karbinool[viide?] (triviaalnimetusega puupiiritus) keemiline ühend valemigaCH3OH. See on lihtsaim alkohol.

CAS: 67-56-1

Metanool tootekirjaldus (TDS)

Choose An Option...
0,5 L metall pudel
5 L plastkanister
10 L plast kanister
20 L metall kanister UN
25 L plastkanister
200 L (Ei sisalda konteineri hinda)
500 L (Ei sisalda konteineri hinda)
1000 L (Ei sisalda konteineri hinda)

Kirjeldus

Füüsikalistelt omadustelt on metanool kergesti lenduv värvitu tuleohtlik mürgine nõrga alkoholilõhnaga vedelik. Metanool põleb praktiliselt nähtamatu leegiga: 2CH3OH+2O2=2CO2+2H2O

Metanool on kasutusel antifriisilahusti ja kütusena. Samuti lisatakse teda etanoolile selle denatureerimiseks.

Metanool tekib looduses mõningate anaeroobsete bakterite ainevahetuse tulemusena, päikesevalguse toimel oksüdeerub see aja jooksul taas süsihappegaasiks ja veeks.

Kirjeldus:
Metanool on lihtsaim ühealuseline alkohol, värvitu mürgine vedelik, saasteaine. See on ühehüdroksiliste alkoholide homoloogse sarja esimene, kõige lihtsam esindaja. Peamised tarbijad on formaldehüüdi, vaikude ja muude sellel põhinevate toodete tootjad. Metanooli olulised omadused on hea vees lahustuvus ja madal külmumistemperatuur. Metanool seguneb mis tahes vahekorras veega ja enamiku orgaaniliste lahustitega. Tugev lahusti – nagu etüülalkohol.

Rakendus ja kasutamine:
• naftatöötlemistööstuses kasutatakse metanooli lahustina bensiini puhastamiseks merkaptaanidest ja tolueeni eraldamiseks;
• gaasitööstuses – reagendina võitluses hüdraatide moodustumise vastu ja osaliselt reaktiivina maagaasi kuivatamiseks, gaasijuhtmetes moodustuvate hüdraatide inhibiitorina;
• kõrge oktaanarvuga kütuselisandina, mis suurendab mootori võimsust, vähendades samal ajal järsult heitgaaside hulka;
• valgu (valgu-vitamiini kontsentraadi) sünteesiks;
• dimetüültereftalaadi, pestitsiidide, taimekaitsekemikaalide tootmisel, äädik- ja sipelghapete tootmiseks (viimast kasutatakse lateksi hüübimisel, nahaparkijana, toidukaitsevahendina ja sööda sileerimiseks).
• 3/4 toodetud metanoolist kulutab keemiatööstus formaliini, urotropiini, äädikhappe ja metüülimistoodete tootmiseks;
• naftakeemiatööstuses on peamisteks tarbijateks isopreeni ja tertsiaarse metüülbutüüleetri tootmine.
• Hiljuti on metanooli tarbimise oluliseks valdkonnaks saanud biodiislikütuse tootmine, mis on saadud rapsiõli ümberesterdamisel CH3OH-ga.

Füüsikalised omadused
Moodustab õhuga plahvatusohtlikke segusid mahukontsentratsioonides 6,98–35,5% (leekpunkt 8 ° C).
Tihedus – 0,7918 g / cm3
Sulamistemperatuur -97,9 ⁰C
Keemistemperatuur +94,5 ⁰C

Lisainfo

Kaal -