Hõbenitraat (CAS 7761-88-8)

0.00

Hõbenitraat (CAS 7761-88-8)

Hõbenitraat on anorgaaniline ühend keemilise valemiga AgNO3. See sool on mitmekülgne eelkäija paljudele teistele hõbedaühenditele, näiteks fotograafias kasutatavatele. See on palju vähem valgustundlik kui halogeniidid. Kunagi nimetati seda Kuu sööviliseks, sest iidsed alkeemikud, kes seostasid hõbedat Kuuga, nimetasid hõbedat lunaks. Tahkes hõbenitraadis on hõbedaioonid kolmikkoordineeritud trigonaalses tasapinnalises paigutuses.

Choose An Option...
25 kg kott

Kirjeldus

Info

Tööstusharud: kosmeetikatööstus, klaas ja keraamika, farmaatsiatööstus
CAS number: 7761-88-8
WE number: 231-853-9
Indeksinumber: 047-001-00-2
Keemiline valem: AgNO3
Molaarmass: 169,88 g/mol
ADR: UN1493

Muud füüsikalised omadused
pH: 5,4 – 6,4 (100 g/l H2O w 20°C)
Sulamis-/külmumistemperatuur: 212°C
Keemispunkt / vahemik: 444°C
Suhteline tihedus: 4,35 g/cm3 (25°C)
Lahustuvus vees: 2150 g/l (20°C)

Lisainfo

Mõõtmed -
Saadaval kogused

25 kg kott