Sebatsiinhape (CAS 111-20-6)

0.00

Sebatshape (CAS 111-20-6)

Sebatshape on kastoorõlist saadud dikarboksüülhape. Seda kasutatakse laialdaselt polümeeride, plastifikaatorite, määrdeainete ja korrosiooniaeglustite tootmiseks. See võib toimida kosmeetikatoodete koostises pH-korrektorina. Sebatshapet kasutatakse ka eelkäijana sebatsaadi estrite (nt diisopropüülsebatsaadi, dietüülheksüülsebatsaadi ja dibutüülsebatsaadi) valmistamiseks.

Choose An Option...
25 kg kott
1000 kg

Kirjeldus

Teave
Tööstusharud: liimid, õlid, määrded
Koostis: Happed
CAS number: 111-20-6
WE number: 203-845-5
Keemiline valem: C10H18O4
Molaarmass: 202,25 g/mol
Tollitariifikood: 29171310

Muud füüsikalised omadused
Sulamis-/külmumistemperatuur: 131,0 – 134,5°C
Keemistemperatuur / vahemik: 294°C (13,3 kPa)
Suhteline tihedus: 1,2 g/cm3
Vees lahustuvus: 0,1 g/ml

Lisainfo

Kaal -
Saadaval kogused

25 kg kott, 1000 kg