Lahusti R4

Lahusti R4

0.001 880.00

Thinner P4 is a standard solvent for metal paints. It is a mixture of three organic liquids (aromatic hydrocarbons, ketones, esters). Easily launders various contaminants. MasterChem has been producing this solvent directly for over 20 years.

Lahusti R4 tootekirjeldus (TDS)

Choose An Option...
24 mt tsisternauto
0,5 L metall pudel
5 L plastkanister
10 L plast kanister
25 L plastkanister
20 L metall kanister UN
200 L (Ei sisalda konteineri hinda)
500 L (Ei sisalda konteineri hinda)
1000 L (Ei sisalda konteineri hinda)

Kirjeldus

Kirjeldus:

Lahusti R4 kasutatakse metallvärvide standartlahustina, mis koosneb kolmest orgaanilisest vedelikust (aromaatsed süsivesinikud, ketoonid, estrid). Kergelt eemaldab rasva ja mustust pindadelt. MasterChem on seda lahustit tootnud 20 aastate jooksul.

Kasutamine:

On universaalne lahusti alküüd-, epoksü-, polüuretaanvärvide jaoks. Rasvaeralduseks ja mustuse eemaldamiseks metallpindadelt. Värvipüstolite ja tööristade puhastamiseks pärast värvimist ja lakkimist.

Aine või segu klassifitseerimine:

H225 – Väga tuleohtlik vedelik ja aur.

H304 – Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.

H315 – Põhjustab nahaärritust.

H319 – Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H336 – Võib põhjustada unisust või peapööritust.

H361d – Arvatavasti kahjustab loodet.

H373 – Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.

Pakend:

0,5 L metall pudel

5 L plastkanister

10 L plastkanister

20 L metall ämber UN

25 L plastkanister

200 L vaat

500 L IBC konteiner

1000 L IBC konteiner

24 mt autotsistern lahtine

Hoiustamine:

Toote hoiustamine temperatuuril -25°C kuni +25° C ja vältida päikese otsekiirgust.

 

Füüsikalised ja keemilised omadused:

Värvus: värvitu ja läbipaistev

Tihedus 20 C juures: 0.855 g/cm3 +-0.05

Lisainfo

Kaal-
Saadaval kogused

24 mt tsisternauto, 0,5 L metall pudel, 5 L plastkanister, 10 L plast kanister, 25 L plastkanister, 20 L metall kanister UN, 200 L (Ei sisalda konteineri hinda), 500 L (Ei sisalda konteineri hinda), 1000 L (Ei sisalda konteineri hinda)

Sulle võib meeldida ka…