Õlitatud väävel (CAS 7704-34-9)

0.00

Õlitatud väävel (CAS 7704-34-9)

Väävlil on 4 stabiilset isotoopi massiarvudega 32, 33, 34 ja 36. Väävel on mittemetall. Sel on rohkelt allotroopseid vorme. Tavatingimustes on stabiilne rombiline väävel. See on kollane, rabe, elektrit mittejuhtiv kristalne aine tihedusega 1,96 g/cm³. Vees kristalne väävel ei lahustu, vähesel määral lahustub orgaanilistes lahustites nagu benseen ja etanool. Lisaks halvale elektrijuhtivusele on väävel ka halb soojusjuht. Väävli hõõrumisel naha vastu omandab see negatiivse elektrilaengu. Keemiliselt on väävel aktiivne element. Reageerib normaaltingimustel leelismetallide, leelismuldmetallide, elavhõbeda, vase ja hõbedaga. Soojendamisel kulgevad reaktsioonid ka alumiiniumi, raua, tsingi ja pliiga. Veidi suurem on aktivatsioonienergia väävli reageerimiseks mittemetallidega, mistõttu toimuvad sellised reaktsioonid kõrgematel temperatuuridel. Väävel ei reageeri kulla, plaatina, joodi, lämmastiku ega väärisgaasidega.

Choose An Option...
25 kg kott
Tootekood: - Kategooriad: , , ,

Kirjeldus

Info

Tööstusharud: kodukeemia
CAS number: 7704-34-9
WE number: 231-722-6
Keemiline valem: S
Molaarmass: 32,07 g /mol
ADR: UN1350

Muud füüsilised omadused

pH: 6,8 (100 g /l, temperatuuril 20 ° C)
Sulamis- / külmumistemperatuur: 90 – 100 ° C
Keemistemperatuur / keemistemperatuur: 290 ° C
Suhteline tihedus: 2,07 g/cm3 (20 ° C)

Lisainfo

Mõõtmed -
Saadaval kogused

25 kg kott