Naatriumkarbonaat (CAS 497-19-8)

33.001 273.00

Naatriumkarbonaat (CAS 497-19-8)

Naatriumkarbonaat ehk sooda ehk kaltsineeritud sooda ehk pesusooda ehk kristalne sooda on keemiline aine valemiga Na2CO3.

Kasutatakse argielus laialdaselt.

Tahkel kujul esineb ta tavaliselt kristallhüdraadina Na2CO3·10H2O.

Sooda lahus on hüdrolüüsi tõttu üsna tugevalt aluseline.

Sooda on üks põhitooraineid klaasi valmistamisel.

Choose An Option...
25 kg kott
1000 kg

Kirjeldus

Info

Tööstusharud: kodukeemia, klaas ja keraamika
CAS number: 497-19-8
WE number: 207-838-8
Keemiline valem: Na2CO3
Molaarmass: 105,99 g /mol
Tollitariifikood: 283620002

Muud füüsilised omadused

pH: 11,5
Sulamis- / külmumistemperatuur: 851 ° C
Suhteline tihedus: 2,52-2,53 g /cm3 (20 ° C)
Lahustuvus vees: 212,5 g/l (20 ° C)

Lisainfo

Mõõtmed -
Saadaval kogused

25 kg kott, 1000 kg