MasterChem E80 käte desinfitseerimisvahend 5L

7.50

Geel sama hinnaga

MasterChem E80 on universaalne desinfitseerimisvahend käte antiseptikaks. Sisaldab glütseriini, et vältida naha kuivamist. See on etanooli ja glütseriini segu.

Kasutamine: Kanda märgamiseks vajalik kogus desinfitseerivat lahust kuivadele kätele, seejärel hõõruda käed, randmed, küünte ümbrused ja sõrmevahed, kuni käed on kuivad. Mitte loputada, lasta kuivada.

Aktiivselt desinfitseerib, desodoreerib ja puhastab ning seda ei ole vaja loputada.

Tagab laiaulatusliku kaitse peamisi nakkusi põhjustavate seente, hallitusseente ja bakterite vastu.

Oma omaduste tõttu sobib MasterChem E80 eriti hästi haiglatesse, avalikesse kohtadesse, spordisaalidesse ja ühiskondlikele koosviibimistele. Sobib kasutamiseks nii tavatarbijale kui ka kutsealaseks kasutamiseks.

Kirjeldus

Kasutamine:
•Hügieeniline käte antiseptika:
Kätele kanda 3 ml MasterChem E80 ja hõõruda kätesse 30 sek. jooksul.
•Kirurgiline käte antiseptika:
MasterChem E80 hõõruda kätesse 2 korda 3-6 ml. (Oluline on jälgida, et kogu töödeldav pind oleks lahusega kaetud). Sissehõõrumine toimub kokku 1,5 minuti jooksul. Töödelda nii käelabad kui küünarvarred..
Kasutage biotsiidi ohutult! Enne kasutamist lugege lisatud teavet alati läbi!

Biotsiidi registreerimistunnistuse nr 1898/20

Ettevaatust
H225 – Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
H319 – Põhjustab tugevat silmade ärritust.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas
P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pinnadest, sädemetest, leekidest ja muudest sööteallikatest. Mitte suitsetada.
P233 Hoida pakend tihedalt suletuna.
P403+P235 Hoida hästi ventileerivas kohas. Hoida jahedas.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P501 Sisu/mahuti viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Hoiustamine: Toote hoiustamine temperatuuril 0ºC kuni +35ºC ja vältida päikese otsekiirgust.
KOOSTIS: 100 g toodet sisaldab : Etanool 73,5 g (toimeaine), nahakaitse komponendid 1g(glycerol)
Füüsikalised ja keemilised omaduse:
Värvus: läbipaistev, värvitu.
Lõhn: tugev piirituse lõhn
TOOTJA: MASTERCHEM OÜ, Reg.nr 10755076 Lao 4, Maardu 74114 Estonia
www.masterchem.ee Tel.+37255513600

Lisainfo

Kaal 5 kg

Sulle võib meeldida ka…