Desinfitseerimisvahend MasterDes Pro E80

1.901 100.00

MasterDes Pro E80 ruumide ja pindade desinfitseerimisvahend
MasterDes Pro E80 on universaalne pindade ja ruumide desinfitseerimisvahend. Tegu on uue tootega, mis välja töötatud spetsiaalse valemi järgi, et võidelda pinnal leiduvate viiruste ja bakteritega.
MasterChem pakub objektide ja pindade jaoks mitmekülgseid desinfitseerimisvahendeid. Aktiivselt desinfitseerib, desodoreerib, puhastab ja eemaldab rasva vahutamata ning seda ei ole vaja loputada.
MasterDes Pro E80 tagab laiaulatusliku kaitse peamisi nakkusi põhjustavate seente, hallitusseente ja bakterite vastu.
Oma omaduste tõttu sobib MasterDes Pro E80 eriti hästi haiglatesse, avalikesse kohtadesse, spordisaalidesse ja ühiskondlikele koosviibimistele. Tavatarbija ja kutsealaseks kasutamiseks.

Choose An Option...
500ml dosaatoriga
5 L plastkanister
5000 ml metallikanistrit UN
25 L plastkanister
200 L (Ei sisalda konteineri hinda)
500 L (Ei sisalda konteineri hinda)
1000 L (Ei sisalda konteineri hinda)

Kirjeldus

Kasutamine:
MasterDes Pro E80 on valmislahus. Kantakse pinnale niisutatud lapi või pihustiga.
Pinna desinfitseerimine pühkimisega: niisutada ühekordne lapp MasterDes Pro E80 -ga ja pühkida sellega pinda. Pinna desinfitseerimine pihustades: pihustada MasterDes Pro E80 pinnale kuni 30 cm kauguselt. Kui ei teata pinnakatte taluvust alkoholile, võib seda proovida pinna silmatorkamatus kohas. Toode sobib kasutamiseks järgnevatel pinnakattematerjalidel: metallid- roostevaba teras, alumiinium, vask ja messing; põrandakattematerjalid – PVC, linoleum ja keraamilised plaadid ja plastikud, klaaspinnad. Vajadusel võib pinnad pärast toimeaega üle pühkida kuiva lapiga. Kasutage biotsiidi ohutult! Enne kasutamist lugege lisatud teave alati läbi!
Toimeaeg 30 sekundit..

Biotsiidi registreerimistunnistuse nr 1907/20

Ettevaatus
H225 – Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
H319 – Põhjustab tugevat silmade ärritust.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas
P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pinnadest, sädemetest, leekidest ja muudest sööteallikatest. Mitte suitsetada.
P233 Hoida pakend tihedalt suletuna.
P403+P235 Hoida hästi ventileerivas kohas. Hoida jahedas.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P501 Sisu/mahuti viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Hoiustamine: Toote hoiustamine temperatuuril 0ºC kuni +35ºC ja vältida päikese otsekiirgust.
Pakend:
500 ml pulastpudel pihustiga
1000 ml plastpudel
5000 ml plastkanister
25 L plastkanister
200 L vaat
500 L IBC konteiner
1000 L IBC konteiner
lahtine
Hoiustamine:
Toote hoiustamine temperatuuril 0ºC kuni +35ºC ja vältida päikese otsekiirgust.
KOOSTIS: 100 g toodet sisaldab : Etanool 73,5 g (toimaine)
Füüsikalised ja keemilised omadused:
Värvus: läbipaistev, värvitu
Lõhn: tugev piirituse lõhn

Lisainfo

Kaal -
Mõõtmed -
Saadaval kogused

500ml dosaatoriga, 500 ml plastist pihustuspudel, 5000 ml plastkanister, 5 L plastkanister, 5000 ml metallikanistrit UN, 5000 ml metallikanistrit UN, 25 L plastkanister, 200 L (Ei sisalda konteineri hinda), 500 L (Ei sisalda konteineri hinda), 1000 L (Ei sisalda konteineri hinda)

Sulle võib meeldida ka…