Kaltsiumkloriid (CAS 10043-52-4)

31.001 160.00

Kaltsiumkloriid (CAS 10043-52-4)

Kaltsiumkloriid on soolade klassi kuuluv kaltsiumi ja kloori ühend, keemilise valemiga CaCl2.

Kaltsiumkloriid on valge kristalne aine, mida tänu hügroskoopsusele kasutatakse ainete kuivatamiseks. Kaltsiumkloriidi vesilahused külmuvad madalatel temperatuuridel (20%-line –18,6 °C ja 30%-line –48 °C juures) ning neid sobib kasutada jää ja tolmu tõrjeks sõiduteedel.

Veevaba kaltsiumkloriidi omadused: tihedus 2,15 g/cm3, sulamistäpp 772 °C, keemistäpp 1935 °C, 100 grammis vees lahustub 59,5 g (0 °C), 74 g (20 °C) ja 159 g (100 °C). Seob kergesti vett, andes kristallhüdraadid, mistõttu tuleb ainet säilitada tihedalt suletud nõus.

Choose An Option...
25 kg kott
1000 kg
Tootekood: - Kategooriad: , , , ,

Kirjeldus

Info
Tööstusharud: kodukeemia, väetised, aiandus, ehituskeemia

CASi number: 10043-52-4
WE number: 233-140-8
Keemiline valem: CaCl2
Molaarmass: 110,99 g /mol
Tollitariifikood: 28272000

Juhised, mis kirjeldavad kaltsiumkloriidi 32% lahuse valmistamise tehnoloogiat, lahustades lahustusseadmes kuivad algsoolad vees.

Toorainena kasutatakse kaltsiumkloriidi üksikuid tahkeid sooli – CaCl2.

1. Valage anumasse vett vastavalt tabelis 1 toodud andmetele.

Tabel 1. 32% kaltsiumkloriidi lahuse valmistamine

 

CaCl2 lahuse kontsentratsioon Veevaba CaCl2 sisaldus, 94–97%, kg
1 liitris lahuses 1 kg lahuses 1 liitri vee kohta
32% 0,417 0,32 0,47

2. Lülitage paigaldises sisse veeringlus.
3. Ava noaga koti põhi ja võimalusel kalla koti sisu aeglaselt veenõusse.
4. Vältige toote tolmu tekitamist. Tagasitäitmisel kasutada hingamisteede kaitseks respiraatorit.
5. Laske lahust ringelda kuni tahkete soolade täieliku lahustumiseni. Mida suurem on lahuse tsirkulatsiooni intensiivsus paagis, seda lühem on soolade lahustumisaeg.
6. Kuiva kaltsiumkloriidi lahustumisega kaasneb lahuse intensiivne kuumutamine (kuni 60 °C), sool lahustub kiiresti. Termiliste põletuste vältimiseks tuleb järgida asjakohaseid ettevaatusabinõusid. Sel põhjusel on soovitav laadida kuiva kaltsiumkloriidi partiidena veega anumasse.
7. Pärast soolade täielikku lahustumist võetakse lahuse proov klaassilindrisse ja mõõdetakse hüdromeetri abil tiheduse väärtus kolmanda kümnendkoha täpsusega.
8. Võttes arvesse lahuse temperatuuri, mis määratakse termomeetri abil, võrrelge saadud tiheduse väärtust tabelis 2 toodud väärtusega.
Tabelis 2 on toodud 32% lahuse tihedusväärtused erinevatel temperatuuridel.
Valmistatud lahuse kontsentratsiooni väärtuse kõrvalekalle on lubatud vahemikus 31-33%. Lahuse kontsentratsiooni väärtuse kõrvalekalle ±1% vastab lahuse tiheduse väärtuse kõrvalekaldele ligikaudu ±0,007 g/cm3.

Tabel 2. 32% kaltsiumkloriidi lahuse tihedus erinevatel temperatuuridel

Temperatuur, °С Tihedus, g/cm3
10 1,3536
15 1,3286
20 1,3036
25 1,2786
30 1,2536
35 1,2286
40 12036
45 1,1786
50 11536

9. Valmis lahus pumbatakse säilituspaaki.

Lisainfo

Kaal -
Saadaval kogused

25 kg kott, 1000 kg