Baariumhüdroksiid (CAS 12230-71-6)

0.00

Baariumhüdroksiid (CAS 12230-71-6)

Baariumhüdroksiid (keemilise valemiga Ba(OH)2) on keemiline aine, mis koosneb baariumi katioonist (Ba2+) ja hüdroksiidioonidest (OH–).<.p>

Tööstuslikult kasutatakse baariumhüdroksiidi teiste baariumühendite lähteainena. Monohüdraati kasutatakse dehüdreerimiseks ja sulfaadi eemaldamiseks erinevatest toodetest. See rakendus kasutab baariumsulfaadi väga madalat lahustuvust. Seda tööstuslikku rakendust kasutatakse ka laborites.

Choose An Option...
25 kg kott

Kirjeldus

Info

Tööstusharud: liimid, õlid, määrded, vaigud, plastid, polüuretaanid
CASi number: 12230-71-6
WE number: 241-234-5
Keemiline valem: Ba (OH) 2 • 8H2O
Molaarmass: 315,48 g /mol
Tollitariifikood: 28164000
ADR: UN3262

Muud füüsilised omadused

pH: 13
Keemistemperatuur / keemistemperatuur: 392 ° C
Suhteline tihedus: 3,74 g /cm3 (19 ° C)
Lahustuvus vees: 20-30 g/l

Lisainfo

Mõõtmed -
Saadaval kogused

25 kg kott