Adüpiinhape (CAS 124-04-9)

0.00

Adüpiinhape (CAS 124-04-9)

Adipiinhape ehk adiphape ehk 1,6-heksaandihape ehk heksaandihape ehk 1,4-butaandikarboksüülhape (toidulisaainena E 355) on karboksüülhapete hulka kuuluv keemiline aine. Keemiline valem on HOOC–(CH2)4–COOH.

Adipiinhape on valge kristalliline aine. Sulamistemperatuur on 152 °C.

Adipiinhapet saadakse tsükloheksaani (reaktsioon dihapnikuga), tsükloheksanooli või tsükloheksanooni oksüdeerimisel.

Ta on üks nailoni ja muude polümeeride lähteaine. Nailonit saadakse adipiinhappe reaktsioonist diamiinidega. Näiteks reaktsioon heksametüleendiamiiniga annab nailon-6,6. Adipiinhapet on ka paljude vaikude lähteaine. Adipiinhappest saadakse ka uretaani ja vinüüliühendeid.

Choose An Option...
25 kg kott
Tootekood: - Kategooria:

Kirjeldus

Info

Tööstusharud: liimid, õlid, määrded
CAS-i number: 124-04-9
WE number: 204-673-3
Indeksinumber: 607-144-00-9
Keemiline valem: C6H10O4
Tollitariifikood: 29171200

Muud füüsikalised omadused
pH: 2,7
Sulamis-/külmumistemperatuur: 150,85°C
Keemispunkt / vahemik: 337,5°C
Suhteline tihedus: 1,36 g/cm3 w 20°C
Vees lahustuvus: 23 g/l w 20°C

Lisainfo

Mõõtmed -
Saadaval kogused

25 kg kott