Tsinklaktaat (CAS 103404-76-8)

0.00

Choose An Option...
25 kg kott

Kirjeldus

Info

Tööstusharud: farmaatsiatööstus, toiduainetööstus, söödatööstus
CAS number: 103404-76-8
WE number: 240-178-9
Keemiline valem: C6H10ZnO6
Molaarmass: 243,49 g / mol
Tollitariifikood: 29181100

Muud füüsikalised omadused
pH: 5,0 – 8,0 (10%)
Sulamis-/külmumistemperatuur:> 200ºC

Lisainfo

Mõõtmed -
Saadaval kogused

25 kg kott