Trietüleentetramiin (CAS 90640-67-8)

0.00

Choose An Option...
25 kg kott

Kirjeldus

Info

Tööstusharud: liimid, õlid, määrded, vaigud, plastid, polüuretaanid
CAS number: 90640-67-8
WE number: 292-588-2
Indeksinumber: 612-059-00-5
Keemiline valem: C6H18N4
Molaarmass: 146,23 g /mol
Tollitariifikood: 38249992
ADR: UN2259

Füüsikalised omadused

Sulamis- / külmumistemperatuur: 12 ° C
Keemistemperatuur / keemistemperatuur: 278 ° C
Suhteline tihedus: 0,982 g/cm3 (20 ° C)

Lisainfo

Mõõtmed -
Saadaval kogused

25 kg kott