Tiouurea (CAS 62-56-6)

0.00

Tiouurea (CAS 62-56-6)

Tiouurea on väävelorgaaniline ühend valemiga SC(NH2)2. See on struktuurilt sarnane karbamiidiga, välja arvatud see, et hapnikuaatom on asendatud väävliaatomiga, kuid uurea ja tiouurea omadused erinevad oluliselt. Tiouurea on orgaanilise sünteesi reaktiiv. “Tiouuread” viitab laiale ühendite klassile üldstruktuuriga (R1R2N)(R3R4N)C=S. Tiouuread on seotud tioamiididega, nt. RC(S)NR2, kus R on metüül-, etüülrühm jne.

Choose An Option...
25 kg kott
Tootekood: - Kategooriad: , ,

Kirjeldus

Info

Tööstusharud: farmaatsiatööstus, toiduainetööstus
CAS number: 62-56-6
WE number: 200-543-5
Keemiline valem: CH4N2S
Molaarmass: 76,12 g/mol
Tollitariifikood: 29309098
ADR: UN3077

Füüsikalised omadused
pH: 5-7 (50 g/l, 20°C )
Sulamis-/külmumistemperatuur: 174-177°C
Suhteline tihedus: 1405 g/cm3 (20°C )
Lahustuvus vees: 137 g/l (20°C )

Lisainfo

Mõõtmed -
Saadaval kogused

25 kg kott