Resortsinool (CAS 108-46-3)

0.00

Resortsinool (CAS 108-46-3)

Resortsinool (või resortsiin) on orgaaniline ühend valemiga C6H4 (OH) 2. See on üks kolmest isomeersest benseendioolist, 1,3-isomeer (või meta-isomeer). See on valge vees lahustuv tahke aine.

Resortsinool kristallub benseenist värvitu nõelana, mis lahustub vees, alkoholis ja eetris kergesti, kuid ei lahustu kloroformis ja süsinikdisulfiidis.

Resortsinooli kasutatakse peamiselt vaikude tootmisel. Segu fenooliga kondenseerub see formaldehüüdiga, et saada liimid.

Choose An Option...
25 kg kott

Kirjeldus

Info

Tööstusharud: värvid ja lakid, kosmeetikatööstus, liimid, õlid, määrded, vaigud, plastid, polüuretaanid
CAS number: 108-46-3
WE number: 203-585-2
Indeksinumber: 604-010-00-1
Keemiline valem: C6H4 (OH) 2
Molaarmass: 110,11 g /mol
Tollitariifikood: 29072100
ADR: UN2876

Muud füüsilised omadused

pH: 4,5 (10%)
Sulamis- / külmumistemperatuur: 110,0ºC
Keemistemperatuur / keemistemperatuur: 277,5ºC
Suhteline tihedus: 1278 g/cm3

Lisainfo

Mõõtmed -
Saadaval kogused

25 kg kott