Propanool

Propanool

0.0015.00

Muud nimetused: 1-propanool, propanool, propan-1-ool

1-propanool ehk propanool ehk propan-1-ool on keemiline aine, värvuseta vedelik struktuurivalemigaCH3CH2CH2OH.

See on isopropanooli isomeer.

Seda tekib ka looduses vähesel määral käärimise saadusena.

Choose An Option...
0,5 L metall pudel
5 L plastkanister
10 L plast kanister
25 L plastkanister
20 L metall kanister UN
200 L tünn
640 L IBC konteiner
1000 L IBC konteiner

Kirjeldus

Propanooli toodetakse propanaali katalüütilisel hüdrogeenimiselPropanaali omakorda saadakse eteenisüsinikmonooksiidi ja divesiniku reageerimisel.

H2C=CH2 + CO + H2 → CH3CH2CHO

CH3CH2CHO + H2 → CH3CH2CH2OH

Laboratoorsetes tingimustes toodetakse propanooli enamasti 1-jodopropaani ja hõbeoksiidi (Ag2O) kokkusegamisel.