Naatriumtetraboraat anhüdraat (CAS 1330-43-4)

0.00

Naatriumtetraboraat anhüdraat (CAS 1330-43-4)

Choose An Option...
25 kg kott
1000 kg

Kirjeldus

Info
Tööstusharud: värvid ja lakid, kodukeemia, väetised, klaas ja keraamika, liimid, õlid, määrded, aiandus, vaigud, plastid, polüuretaanid
CAS-i number: 1330-43-4
WE number: 215-540-4
Indeksinumber: 005-011-00-5
Keemiline valem: Na2B4O7
Molaarmass: 201,22 g/mol
Tollitariifikood: 28401100

Muud füüsikalised omadused
pH: 9,2 (1%, 20°C)
Sulamis-/külmumistemperatuur: 741°C
Keemispunkt / vahemik: 1575°C
Suhteline tihedus: 2,37 g/cm3 (20°C)
Vees lahustuvus: 2,48% (20°C)

Lisainfo

Kaal -
Saadaval kogused

25 kg kott, 1000 kg