Naatriummolübdaat (CAS 7631-95-0)

0.00

Naatriummolübdaat (CAS 7631-95-0)

Naatriummolübdaat, Na2MoO4, on kasulik molübdeeni allikana. Seda valget kristalset soola leidub sageli dihüdraadina Na2MoO4·2H2O.

Molübdaadi (VI) anioon on tetraeedriline. Kaks naatriumkatiooni koordineerivad iga ühe aniooniga.

Seda kasutatakse tööstuses korrosiooni pärssimiseks, kuna see on mitteoksüdeeriv anoodne inhibiitor. Naatriummolübdaadi lisamine vähendab oluliselt nitritamiiniga inhibeeritud vedelike nitritivajadust ja parandab karboksülaatsoola vedelike korrosioonikaitset. Tööstuslikes veepuhastusrakendustes, kus bimetallkonstruktsiooni tõttu on võimalik galvaaniline korrosioon, eelistatakse naatriummolübdaadi kasutamist naatriumnitriti asemel. Naatriummolübdaadi eeliseks on see, et väiksemate ppm-de molübdaadi doseerimine võimaldab vähendada ringleva vee juhtivust. Naatriummolübdaat kontsentratsioonis 50–100 ppm pakub sama korrosiooni inhibeerimise taset kui naatriumnitrit tasemel 800+ ppm. Naatriummolübdaadi madalamate kontsentratsioonide kasutamisel hoitakse juhtivus minimaalsena ja seega väheneb galvaanilise korrosiooni potentsiaal.

Choose An Option...
25 kg kott
1000 kg
Tootekood: - Kategooriad: , ,

Kirjeldus

Info
Tööstusharud: väetised, aiandus
CAS number: 7631-95-0
WE number: 231-551-7
Keemiline valem: Na2MoO4•2H2O
Molaarmass: 241,95 g/mol
Tollitariifikood: 28417000

Muud füüsikalised omadused
pH: 7,9 – 10,3 (c=50 g/l, 20°C)
Sulamis-/külmumistemperatuur: 130°C
Suhteline tihedus: 3,6 g/cm3
Vees lahustuvus: 840 g/l (20°C)

Lisainfo

Kaal -
Saadaval kogused

25 kg kott, 1000 kg