Naatriumhüdroksiid (CAS 1310-73-2)

0.00

Naatriumhüdroksiidi molekulvalem: NaOH
INDEX: 011-002-00-6
CAS: 1310-73-2
EC: 215-185-5

Choose An Option...
Muu

Kirjeldus

Naatriumhüdroksiidi kirjeldus:
Graanulid / lahus 50%
Olek: valged helbed või graanulid
pH tugevalt leeliseline
külmumispunkt: 318 °C / 15 °C
keemispunkt: 1390 °C / –
Suhteline tihedus (20 °C): – / 1.52÷1.55 g/cm3
Lahustuvus vees (20 °C): Lahustub vees igas vahekorras, lahustumine eksotermiline

Naatriumhüdroksiidi käitlemine:
Käidelda ventileeritavas ruumis kasutades asjakohaseid kaitsevahendeid. Väldi kokkupuudet ainega, väldi aurude/tolmu sissehingamist. Peale käitlemist pese end põhjalikult, eemalda saastunud riided, pese need enne järgmist kasutamist. Lahjendamisel valada aine vette, mitte vastupidi. Naatriumhüdroksiid segunemisel veega eraldub tugevalt soojust. Aine on hügroskoopne.
Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Mitte süüa, juua või suitsetada töö ajal. Kasutage kaitsvat kreemi. Pesta käed enne söömist. Saastunud riided pesta enne uuesti kasutamist.

Toode kirjeldus:
Lahus/ graanulid 50%
Olek: valged helbed või graanulid
pH tugevalt leeliseline
külmumispunkt: 318 °C / 15 °C
keemispunkt: 1390 °C / –
Suhteline tihedus (20 °C): – / 1.52÷1.55 g/cm3
Lahustuvus vees (20 °C): Lahustub vees igas vahekorras, lahustumine eksotermiline

Naatriumhüdroksiidi Käitlemise reeglid

Käitlemise ajal mitte suitsetada, juua ega süüa. Vältida ainega kokkupuudet. Samuti mitte hingata auru ega tolmu sisse. Soovituslik on kasutada kaitsekreemi avatud nahapinnal. Enne sööki pesta käed hoolikalt. Peale käitlemist pesta ennast põhjalikult, saastunud riided kindlasti pesta enne taaskasutamist.
Naatriumhüdroksiidi lahjendamisel tuleb valada ainet vee sisse- mitte mingil juhul vastupidi- aine on hüdroskoopne. Segunemisel veega aine eraldub tugeva sooja.
Kasutada vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse eeskirjale.

Lisainfo

Saadaval kogused

Muu