Koobaltkloriid (CAS 7646-79-9)

0.00

Mangaankloriidtetrahüdraat (CAS 13446-34-9)

Koobalt(II)kloriid on koobalti ja kloori anorgaaniline ühend valemiga CoCl2. See on punane kristalne tahke aine.

Hüdratsiooni/dehüdratsiooni reaktsiooni ja sellest tuleneva värvimuutuse lihtsuse tõttu kasutatakse koobaltkloriidi vee indikaatorina kuivatusainetes.

Koobaltkloriidi kasutusalad hõlmavad selle rolli orgaanilises sünteesis ja objektide galvaniseerimises koobaltmetalliga.

Euroopa Kemikaaliamet on klassifitseerinud koobaltkloriidi väga ohtlikuks aineks, kuna see on arvatav kantserogeen.

Choose An Option...
25 kg kott
Tootekood: - Kategooriad: , ,

Kirjeldus

Info

Tööstusharud: väetised, söödatööstus
CAS number: 7646-79-9
WE number: 231-589-4
Keemiline valem: CoCl2
Molaarmass: 129,84 g/mol
ADR: UN3288

Muud füüsikalised omadused

Sulamis-/külmumistemperatuur: 723,9°C
Suhteline tihedus: 1,92 g/cm3

Lisainfo

Mõõtmed -
Saadaval kogused

25 kg kott