Klaasipesuvedelik talvine lõhnatu -40°C

3.40390.00

Klaasipesuvedelik talvine lõhnatu -40°C

Ainult professionaalseks kasutamiseks!

Aastaringselt kasutamiseks auto tuuleklaasi pesusüsteemis. Hoiab ära pesusüsteemi külmumise kuni -40°C. Kaitseb klaasi külmumise ja kulumise vastu. Heade pesevate omadustega. Eemaldab suurepäraselt mitmesuguse mustuse ja rasvajäägid. Ei moodusta häirivat kilet, ei riku kummi ega plastmassi.

Choose An Option...
5 L plastkanister
200 L (Ei sisalda konteineri hinda)
1000 L (Ei sisalda konteineri hinda)

Kirjeldus

ETTEVAATUST – Tuleohtlik vedelik ja aur. Allaneelamisel, nahale sattumisel või sissehingamisel mürgine. Kahjustab elundeid.
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Pärast käitlemist pesta hoolega käed. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest.
SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.
NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.
ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

SISALDAB METANOOLI UN 1230
EAN: 4742668000324
Koostis: metanool, pindaktiivsed ained, värvaine, vesi
Tootja: MASTERCHEM OÜ, Reg.nr.10755076, Lao 4, Maardu,74114 Estonia Tel. +37255513600

Lisainfo

Kaal -