Kaaliumsulfaat (CAS 7778-80-5)

0.00

Kaaliumsulfaat (CAS 7778-80-5)

Kaaliumsulfaat (USA) või kaaliumsulfaat (UK), mida nimetatakse ka kaaliumsulfaadiks (SOP), arkaniidiks või arhailiselt väävli kaaliumkloriidiks, on anorgaaniline ühend valemiga K2SO4, valge vees lahustuv tahke aine. Seda kasutatakse tavaliselt väetistes, pakkudes nii kaaliumi kui väävlit.

Kaaliumsulfaati kasutatakse peamiselt väetisena. K2SO4 ei sisalda kloriide, mis võib olla kahjulik mõnele põllukultuurile. Nende põllukultuuride puhul, mille hulka kuuluvad tubakas ning mõned puu- ja köögiviljad, eelistatakse kaaliumsulfaati. Vähem tundlikud põllukultuurid võivad optimaalseks kasvuks siiski vajada kaaliumsulfaati, kui muld kogub niisutusveest kloriidi.

Toorsoola kasutatakse aeg-ajalt ka klaasi valmistamisel. Kaaliumsulfaati kasutatakse ka suurtükiväe raketikütuse laengutes välgu reduktorina. See vähendab koonu välku, tagasilööki ja plahvatuse ülerõhku. Seda kasutatakse mõnikord alternatiivse lõhkeainena, mis sarnaneb soodaga, kuna see on kõvem ja sarnaselt vees lahustuv. Kaaliumsulfaati saab pürotehnikas kasutada ka koos kaaliumnitraadiga lilla leegi tekitamiseks.

Choose An Option...
25 kg kott
1000 kg
Tootekood: - Kategooriad: , , ,

Kirjeldus

Info
Tööstusharud: väetised, aiandus, ehituskeemia
CAS number: 7778-80-5
WE number: 231-915-5
Keemiline valem: K2SO4
Molaarmass: 174,27 g/mol
Tollitariifikood: 31043000

Muud füüsikalised omadused
Sulamis-/külmumistemperatuur: 1067°C
Keemispunkt / vahemik: 1689°C
Suhteline tihedus: 1230 kg/m3 (20°C)

Lisainfo

Kaal -
Saadaval kogused

25 kg kott, 1000 kg