Jahutusvedelik MasterCoolant Nitrite Free – 38°C kollane

0.00

Jahutusvedelik MasterCoolant Nitrite Free – 38°C kollane

MasterCoolant Nitrite Free jahutusvedelik omab ametlikku Cummins CES registratsiooni, vastab 14603 standardile ning ASTM D6210 nõuetele. MasterCoolant Nitrite Free jahutusvedelik sobib kasutamiseks enamikele rasketehnika diiselmootoritele.Veel on kasutuskohtadeks: meremootorid, laevamootorid, vedurimootorid, bensiinimootorid, statsionaarsed generaatorid ja ka maagaasimootorid. Jahutusvedelik on valmistatud orgaanilise happe tehnoloogial, mis on välja töötatud tõhusaks kaitseks hülssidele söövituse ja kareda vee sadetiste eest. Silikaadi- ja nitritivaba pikendatud elueaga koostis kaitseb jahutussüsteemi kõiki erinevaid metalle korrosiooni eest sealhulgas ka alumiiniumit. Tungival vajadusel on võimalik seda jahutusvedelikku segada ka teise monoetüleenglükoolil baseeruva vedelikuga kuid sellisel juhul võib lüheneda kasutusaeg.

Iseloomulikud eelised:
• Täiustatud korrosiooniinhibiitor tagab pika kasutusea minimaalse hooldusega ja tagab mootori tõrgeteta töötamise.
• Mõeldud segasõidukipargile (veoautod, bussid, traktorid jne.) millede puhul on kasutusvälp üle 650 000 km ning 32 000 töötundi statsionaarse paigalseisva mootori puhul.
• Tagab usaldusväärse eksplutatsiooni ja korrosioonikaitse termostaatides, radiaatorites, veepumpades ning teistes haavatavates jahutussüsteemi komponentides.
• Väga tõhus koostis ilma silikaatide ja fosfaatideta tagab stabiilsed tööomadused kui seda lahjendada ka kareda veega.
• Kaitseb kaasaegseid mootoreid ka kõrgematemperatuurilise korrosiooni eest, vähendades sellega hooldusaega, kulusid, seisakuid ja jäätmeid.

Vastab järgmistele Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste standardi nõuetele:
ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D6210, BS 6580 (2010), MB-Approval 326.3, WSS-M97B44-D, RP 364, VCS 418-0001

Jahutusvedelik MasterCoolant Nitrite Free sobib kasutamiseks järgmistes mootorites:

• General Motorsi sõidukite mootorid pärast 1995. aastat
• Chrysleri autode mootorid pärast 2001.a
• Fordi mootorid peale 2003.a
• Statsionaarsed diiselmootorid Deutz
• Hino veoautode diiselmootorid
• Isuzu veoautode diiselmootorid
• Diiselmootorid Kobelco ehitustehnikale
• Komatsu ehitustehnika diiselmootorid
• Navistar ™ MAXXFORCE mootorid
• Scania veoautode diiselmootorid
• Volvo ehitustehnika diiselmootorid
• Volvo ja Macki veoautode diiselmootorid
• Statsionaarsed Wärtsilä diiselmootorid
• Euroopa originaaltootjate raskeveokite mootorid, mis nõuavad fosfaadi- ja nitritivaba koostist
• Jaapani originaaltootjate raskeveokite mootorid, mis nõuavad silikaadivaba koostist

Toote omadused
Toote tüüp: Kasutusvalmis
Päritoluriik: Eesti
Külmumistemperatuur -38 ° C
Keemispunkt (° C): 108 ° C
Tihedus 20 ° C juures: 1, 078 g / cm3
Soovitatav säilitustemperatuur minimaalselt: 0 C maksimaalselt: 30 C
Värv: kollane
pH (ASTM D-1119): 8,6
Säilivusaeg 36 kuud.
Kood Master EWS-55i3y

Jahutusvedelik MasterCoolant – 38°C kollane (TDS)

Choose An Option...
5 L plastkanister
10 L plast kanister
20 L metall kanister UN
25 L plastkanister
200 L (Ei sisalda konteineri hinda)
1000 L (Ei sisalda konteineri hinda)

Kirjeldus

H302 – Allaneelamisel kahjulik
H373 – Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel (allaneelamisel )
P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas
P260: Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata
P264: Pärast käitlemist pesta hoolega
P301+P312: ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜR-GISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga
P330: Loputada suud
P501: Sisu/mahuti kõrvaldada asukohajärgses eriomaste jäätmete kogumiskohas

Ei kahjusta kummi- ega plastosi. Valmistatud MasterChemi poolt.
KOOSTIS: etüleenglükool, vesi, lisandid.
TOOTJA: MASTERCHEM OÜ, Reg.nr 10755076 LAO 4, Maardu 74114 Estonia www.masterchem.ee Tel. +372 55513600

WARNING

HOIATUS

5L – EAN 4742668002083 10L – EAN 4742668002090

Lisainfo

Mõõtmed -