Desinfitseerimisgeel antiseptiline geel kätele MasterGel E80

0.00

MasterGel E80 on universaalne desinfitseerimisvahend käte antiseptikaks. Antiseptiline geel käte desinfitseerimiseks. Sisaldab glütseriini, et vältida naha kuivamist. See on etanooli, propüleenglükooli ja glütseriini segu.
Aktiivselt desinfitseerib, desodoreerib ja puhastab ning seda ei ole vaja loputada.
Oma omaduste tõttu sobib MasterGel E80 eriti hästi haiglatesse, avalikesse kohtadesse, spordisaalidesse ja ühiskondlikele koosviibimistele. Sobib kasutamiseks tavatarbijale kui ka kutsealaseks kasutamiseks.
Kasutamine:
•Hügieeniline käte antiseptika:
Kätele kanda 3 ml MasterGel E80 ja hõõruda kätesse 30 sek. jooksul.
•Kirurgiline käte antiseptika:
MasterGel E80 hõõruda kätesse 2 korda 3-6 ml. (Oluline on jälgida, et kogu töödeldav pind oleks lahusega kaetud). Sissehõõrumine toimub kokku 1,5 minuti jooksul. Töödelda nii käelabad kui küünarvarred.

Choose An Option...
500ml dosaatoriga
5000 ml plastkanister
25 L plastkanister
200 L (Ei sisalda konteineri hinda)
500 L (Ei sisalda konteineri hinda)
1000 L (Ei sisalda konteineri hinda)

Kirjeldus

Ettevaatust
H225 – Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
H319 – Põhjustab tugevat silmade ärritust.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas
P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pinnadest, sädemetest, leekidest ja muudest sööteallikatest. Mitte suitsetada.
P233 Hoida pakend tihedalt suletuna.
P242: Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid.
P243: Rakendada abinõusid staatilise elektri vältimiseks.
P403+P235 Hoida hästi ventileerivas kohas. Hoida jahedas.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.
P337+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole
Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P501 Sisu/mahuti viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Pakend:
500 ml plastpudel
1000 ml plastpudel
5000 ml plastkanister
25 L plastkanister
200 L vaat
500 L IBC konteiner
1000 L IBC konteiner
lahtine

Hoiustamine: Toote hoiustamine temperatuuril 0ºC kuni +35ºC ja vältida päikese otsekiirgust.
Biotsiidi registreerimistunnistuse nr 2121/20
KOOSTIS: 100 g toodet sisaldab : Etanool 73,5 g (toimaine),nahakaitse komponendid 1g(glycerol) ja 1g (propüleenglükool)
Värvus: läbipaistev, värvitu.
Lõhn: tugev piirituse lõhn
TOOTJA: MASTERCHEM OÜ, Reg.nr 10755076 Lao 4, Maardu 74114 Estonia
www.masterchem.ee Tel.+37255513600

Lisainfo

Kaal -
Saadaval kogused

500ml dosaatoriga, 5000 ml plastkanister, 5000 ml plastkanister, 25 L plastkanister, 200 L (Ei sisalda konteineri hinda), 500 L (Ei sisalda konteineri hinda), 1000 L (Ei sisalda konteineri hinda)

Sulle võib meeldida ka…