Ammooniumkloriid (CAS 12125-02-9)

0.00

Ammooniumkloriid (CAS 12125-02-9)

Ammooniumkloriid on anorgaaniline ühend valemiga NH4Cl ja valge kristalne sool, mis on vees hästi lahustuv. Ammooniumkloriidi lahused on kergelt happelised. Sal ammoniaak on ammooniumkloriidi loodusliku mineraloogilise vormi nimi. Mineraal moodustub tavaliselt kivisöest pärinevate gaaside kondenseerumisel põlevate söepuistuste põletamisel. Seda leidub ka teatud tüüpi vulkaaniliste ventilatsiooniavade ümber. Seda kasutatakse peamiselt väetisena ja maitseainena teatud tüüpi lagritsas. See on soolhappe ja ammoniaagi reaktsiooni produkt.

Choose An Option...
25 kg kott

Kirjeldus

Info

Tööstusharud: liimid, õlid, määrded, toiduainetööstus, vaigud, plastid, polüuretaanid
CAS number: 12125-02-9
WE number: 235-186-4
Indeksinumber: 017-014-00-8
Keemiline valem: NH4Cl
Molaarmass: 53 491 g/mol

Muud füüsilised omadused

pH: 4,7 (200 g /l, 25 ° C)
Sulamis- / külmumistemperatuur: 338 ° C
Suhteline tihedus: 1,53 g /cm3 (25 ° C)
Lahustuvus vees: 372 g/l (20 ° C)

Lisainfo

Mõõtmed -
Saadaval kogused

25 kg kott