50% äädikhape (CAS 64-19-7)

0.00

50% äädikhape (CAS 64-19-7)

Etaanhape ehk äädikhape on värvuseta, spetsiifilise lõhnaga hügroskoopne vedelik. Etaanhape on tuntuim karboksüülhape. Etaanhape on efektiivne nii lahustina kui ka lahustatava ainena. Etaanhapet nimetatakse ka atsetaathappeks ja metaankarboksüülhappeks. Kontsentreeritud etaanhapet nimetatakse jää-äädikhappeks.

Äädikhappe molekuli tähistatakse tihti lühendatult AcOH, milles Ac märgib atsetüülrühma. Äädikhape on toidulisaaine E260. Äädikhappe molekuli deprotoneerumisel lahuses moodustuvat aniooni CH3COO- nimetatakse atsetaat ehk atsetaatioon.

Choose An Option...
0,5 L metall pudel
5 L plastkanister
10 L plast kanister
20 L metall kanister UN
25 L plastkanister
200 L (Ei sisalda konteineri hinda)
500 L (Ei sisalda konteineri hinda)
1000 L (Ei sisalda konteineri hinda)
Tootekood: - Kategooriad: , ,

Kirjeldus

Info

Tööstusharud: kodukeemia, väetised
CAS number: 64-19-7
WE number: 200-580-7
Indeksinumber: 607-002-00-6
Keemiline valem: CH3COOH
Molaarmass: 60,05 g/mol
Tollitariifikood: 29152100
ADR: UN2789

Muud füüsikalised omadused

pH: <1 Sulamis-/külmumistemperatuur: -20°C (1013 hPa)
Keemispunkt / vahemik: 92°C (1013hPa)
Suhteline tihedus: 1057 g/cm3 (25°C)
Vees lahustuvus: 602,9 g/l/ (25°C)

Lisainfo

Mõõtmed -
Saadaval kogused

0,5 L metall pudel, 5 L plastkanister, 10 L plast kanister, 20 L metall kanister UN, 25 L plastkanister, 200 L (Ei sisalda konteineri hinda), 500 L (Ei sisalda konteineri hinda), 1000 L (Ei sisalda konteineri hinda)