Nikotiini (CAS 54-11-5)

0.00

Nikotiini (CAS 54-11-5)

Nikotiini on tupakan ainesosa, tupakan nikotiinipitoisuus, koska on eri lajeja ja alkuperää, tupakan alkalipitoisuus jokainen osa on erilainen. Tupakkatehdasjätteet (tupakkajauhe), jotka sisälsivät nikotiinia noin 1-2 %, tupakan varret ja kylkiluut polttavat noin 1 % nikotiinia, poltetut tupakka sisältää nikotiinia noin 3 %. Puhdas nikotiini on väritön, öljyinen neste, joka sekoittuu alle 60 ℃ veteen, hydraatti, yli 210 ℃ sekoittuu myös veteen. Luonteeltaan epävakaa, todennäköisesti haihtuvaa, liukenee veteen ja orgaanisiin liuottimiin. Nikotiini on alkaloidi, joten kaikki emäksen ominaisuudet muodostavat suoloista ja hapoista koostuvan yhdisteen. Jos valo muuttuu ruskeaksi ja tahmeaksi, on outoa hajua ja voimakasta ärsytystä.

Vaaralausekkeet
H300 + H310 + H330: Tappavaa nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä.
H315: Ärsyttää ihoa.
H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Varolausekkeet
P262: Älä päästä silmiin, iholle tai vaatteille.
P273: Vältä päästämistä ympäristöön.
P280: Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta/ kuulosuojaimia.
P302 + P352 + P310: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
P304 + P340 + P310: JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista, että on helppo hengittää. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
P305 + P351 + P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos ne on ja se on helppo tehdä. Jatka huuhtelua.

Choose An Option...
5 lit muovinen kantta
10 lit muovinen kantta
20 lit plástic balde/bote
25 lit muovinen kantta
200 L (kontin hinta ei sisälly hintaan)
500 L (kontin hinta ei sisälly hintaan)
1000 L (kontin hinta ei sisälly hintaan)
Tuotetunnus (SKU): 54-11-5 Osastot: ,

Kuvaus

Tiedot
Toimialat: Lääketeollisuus
CAS-numero: 54-11-5
WE-numero: 200-193-3
Kemiallinen kaava: C10H14N2
Molekyylimassa: 162,23 g/mol
Tullitariffikoodi: 29397910
ADR: UN1654
Muut fyysiset ominaisuudet
Sulamis-/jäätymispiste: -79°C
Kiehumispiste/alue: 247°C
Suhteellinen tiheys: 1,01 g/cm3

Lisätiedot

Paino Ei saatavilla/-tietoa
Voidaan ostaa:

5 lit muovinen kantta, 10 lit muovinen kantta, 20 lit plástic balde/bote, 25 lit muovinen kantta, 200 L (kontin hinta ei sisälly hintaan), 500 L (kontin hinta ei sisälly hintaan), 1000 L (kontin hinta ei sisälly hintaan)