Sulfoonhape (CAS 5329-14-6)

0.00

Sulfoonhape (CAS 5329-14-6)

Sulfoonhape (või sulfoonhape) viitab väävliorgaaniliste ühendite klassi üldvalemiga R -S (= O) 2 -OH, kus R on orgaaniline alküül- või arüülrühm ja S (= O) 2 (OH) rühm sulfonüülhüdroksiid. Asendajana tuntakse seda sulforühmana. Sulfoonhapet võib pidada väävelhappeks, mille üks hüdroksüülrühm on asendatud orgaanilise asendajaga. Lähteühend (orgaanilise asendajaga, mis on asendatud vesinikuga) on lähte -sulfoonhape, HS (= O) 2 (OH), väävelhappe tautomeer, S (= O) (OH) 2. Sulfoonhapete sooli või estreid nimetatakse sulfonaatideks.

Choose An Option...
0,5 L metall pudel
5 L plastkanister
10 L plast kanister
20 L plastik ämber/kanister
25 L plastkanister
200 L (Ei sisalda konteineri hinda)
500 L (Ei sisalda konteineri hinda)
1000 L (Ei sisalda konteineri hinda)
Tootekood: - Kategooriad: , ,

Kirjeldus

Info

Tööstusharud: kodukeemia, liimid, õlid, määrded, vaigud, plastid, polüuretaanid
CAS number: 5329-14-6
WE number: 226-218-8
Indeksinumber: 016-026-00-0
Keemiline valem: H2NSO3H
Molaarmass: 97,09 g /mol
Tollitariifikood: 28111980
ADR: UN2967

Muud füüsilised omadused

Sulamis- / külmumistemperatuur: 205 ° C
Suhteline tihedus: 2,15 g /cm3 (25 ° C)
Lahustuvus vees: 181,4 g/ l (20 ° C)

Lisainfo

Mõõtmed -
Saadaval kogused

0,5 L metall pudel, 5 L plastkanister, 10 L plast kanister, 20 L plastik ämber/kanister, 25 L plastkanister, 200 L (Ei sisalda konteineri hinda), 500 L (Ei sisalda konteineri hinda), 1000 L (Ei sisalda konteineri hinda)