Sorbiinhape (CAS 110-44-1)

0.00

Sorbiinhape (CAS 110-44-1)

Sorbiinhape ehk 2,4-heksadieenhape (keemiline valem C6H8O2) on orgaaniline hape, mida kasutatakse konservandina. Looduses leidub seda kõige rohkem pihlakamarjades.

Pärmi- ja hallitusseente arenemist takistav toime on ka sorbiinhappe sooladel sorbaatidel.

Sorbiinhappe toidulisaaine kood on E200.

Choose An Option...
25 kg kott

Kirjeldus

Info

Tööstusharud: farmaatsiatööstus, toiduainetööstus, söödatööstus
CAS number: 110-44-1
WE number: 203-768-7
Keemiline valem: C6H8O2
Molaarmass: 112,13 g/mol
Tollitariifikood: 29161995

Muud füüsikalised omadused

pH: 3,3 (1,6 g/l H2O temperatuuril 20 °C)
Sulamis-/külmumistemperatuur: 132 – 135°C
Keemispunkt / vahemik: 170°C
Suhteline tihedus: 1,2 g/cm3 (20°C)
Vees lahustuvus: 1,4 g/l (20°C)

Lisainfo

Mõõtmed -
Saadaval kogused

25 kg kott