Maakütte etanool 96% (denatureeritud piiritus)

Maakütte etanool 96% (denatureeritud piiritus)

0.007.50

Väga tuleohtlik!

Hoida eemal süüteallikadest, näiteks kuumpindadest, leekidest, sädemest. Mitte suitsetada. Pakend hoida tihedalt suletuna. Kasutamisel kasutada kaitsevahendeid-kindad, rõivad ja prille. Juustele/nahale sattumisel viivitamatult saastunud rõivad seljast ära võtta, loputada rohkelt jooksva veega nahka / juuksed. Ainet hoida jahes ventileeritavas kohas. Tühja pakendit/taarat kõrvaldada vastavalt ohtlike jäätmete eeskirjale.

Choose An Option...
5 L plastkanister
10 L plast kanister
25 L plastkanister
20 L metall kanister UN
200 L tünn
640 L IBC konteiner
1000 L IBC konteiner

Kirjeldus

Toote kirjeldus

Lõhnatu läbipaistev vedelik

Tihendus ~0,790 g/cm3

Leektemperatuur 21 C

Külmumistemperatuur -114 C

Koostis:

Etanooli sisaldus  96,6 %

Atsetooni sisaldus  ~3,3 %

Denatooniumbensoaat 2g 100l. abs.alkohooli kohta

Mitteioone pindaktiivaine 0,3 %

Lisainfo

Saadaval kogused

5 L plastkanister, 10 L plast kanister, 25 L plastkanister, 20 L metall kanister UN, 200 L tünn, 640 L IBC konteiner, 1000 L IBC konteiner