Jahutusvedelik MasterCoolant LONGLIFE -36°C punane

0.00

Jahutusvedelik MasterCoolant LONGLIFE – 36°C punane
MasterCoolant EXTRA LONGLIFE – 38 °C on suure jõudlusega, pikendatud elueaga jahutusvedelik, mis on loodud optimaalseks soojusülekandeks ja jahutussüsteemide pikaajaliseks kaitseks statsionaarsetes sisepõlemis- ja gaasimootorites ning enamiku ehitus-,raudtee-, kaevandus-, põllumajandus- ja mereseadmetes kasutatavate mootoritüüpide jaoks.

Kasutab karboksülaadi lisandite tehnoloogiat, mis on välja töötatud ülitõhusaks süsteemikaitseks maksimaalse tööajaga erinevates töötingimustes.

Iseloomulikud eelised:
• Silikaadivaba koostis võimaldab paremat soojusülekannet
• Soodustab lubja- ja fosfaadiladestuste vähenemist
• Pakub tööaega kuni 32 000 tundi
• Aitab kaasa pumba tihendite pikaajalisele kaitsele ja korrosioonikaitsele
• Täiustatud kauakestev korrosiooniinhibiitori tehnoloogia
soodustab pikemat madala hooldusvajadusega tööiga ja
süsteemi töövõimeaega

Vastab järgmistele Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste standardi nõuetele:
ASTM D3306, ASTM D6210, BS 6580 (2010), UNE 26361-88, NATO S759

Vastab järgmiste autotootjate nõudmistele:
Ford ESE M97B49-A, WSS-M97B44-D & ESD M97 B49-A, G13, VW TL 774-F, GM 6277M,
Mercedes MB 325.3, DAF 74002, DD93K217, MAN 324 Typ SNF, GMW 3420, Volvo VCS 418-000, Scania TI 2-98 0813 TB, Wartsila 32-9011
Ei kahjusta kummi- ega plastosi. Valmistatud MasterChemi poolt.

Jahutusvedelik MasterCoolant LONGLIFE tootekirjeldus (TDS)

Choose An Option...
5 L plastkanister
10 L plast kanister
25 L plastkanister
200 L (Ei sisalda konteineri hinda)
1000 L (Ei sisalda konteineri hinda)

Kirjeldus

NÄITAJAD:
Meetod Tulemuse  
Kontsentratsioon 50/50 100
Külblikkuseaeg: 96 kuud alates kuupäevast, mil jahutusvedelik sildil märgitud anumasse villiti.
Tihedus 20°C, kg/l ASTM D1122 1,068 1,113
Külmumistemperatuur, °C ASTM D3321 <-37 Ei
Keemistemperatuur, °C ASTM D1120 108 180
рН 20 °С juures, NUOM ASTM D1287 8,6 8,7
Aluselisus, ml 1,0 Н HCl ASTM D1121 3,0 6,0
ASTM D1384. Korrosiooni mõju metallidele (korrosioon klaasis) (1)
Vask, kaalulangus, mg/proovi kohta (2) ASTM D1384 Ei 2 (10) (3)
Jootma, kaalulangus, mg/proovi kohta (2) ASTM D1384 Ei 0 (30) (3)
Messing, kaalulangus, mg/proovi kohta (2) ASTM D1384 Ei 2 (10) (3)
Teras, kaalulangus, mg/proovi kohta (2) ASTM D1384 Ei 0 (10) (3)
Malm, kaalulangus, mg/proovi kohta (2) ASTM D1384 Ei -2 (10) (3)
Alumiinium, kaalulangus, mg/proovi kohta (2) ASTM D1384 EI 5 (30) (3)
ASTM D4340. Kuuma pinna korrosioon (4)
Alumiinium, kaalulangus, mg/сm2/nädal (2) ASTM D4340 EI <0,2 (1,0) (3)

Toote tüüp: Kasutusvalmis
Päritoluriik: Eesti
Külmumistemperatuur -38 ° C
Keemispunkt (° C): 107 ° C
Tihedus 20 ° C juures: 1 068 g / cm3
Soovitatav säilitustemperatuur minimaalselt: 0 C maksimaalselt: 30 C
Värv: punane
pH (ASTM D-1119): 8,6
Säilivusaeg 36 kuud.
Kood Master EWS-55i3

H302 – Allaneelamisel kahjulik
H373 – Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel (allaneelamisel )
P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas
P260: Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata
P264: Pärast käitlemist pesta hoolega
P301+P312: ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜR-GISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga
P330: Loputada suud
P501: Sisu/mahuti kõrvaldada asukohajärgses eriomaste jäätmete kogumiskohas

KOOSTIS: etüleenglükool, vesi, lisandid.
TOOTJA: MASTERCHEM OÜ, Reg.nr 10755076 LAO 4, Maardu 74114 Estonia www.masterchem.ee Tel. +372 55513600

HOIATUS

5L – EAN 4742668002137
10L – EAN 4742668002144
25L – EAN 4742668002151
200L – EAN 4742668002168
1000L – EAN 4742668002175

Lisainfo

Mõõtmed -