Dl-metioniin (CAS 59-51-8)

0.00

Dl-metioniin (CAS 59-51-8)

DL-metioniin on väävlit sisaldav asendamatu aminohape. Metioniin koosneb asümmeetrilisest süsinikust ja eksisteerib optiliste isomeeridena D (dekstrogüür) ja L (levogüür). L-metioniini peetakse bioloogiliselt aktiivseks. D- ja L-isomeeride ratseemiline segu moodustab DL-metioniini, mis on kaubanduslikult saadav metioniin.

DL-metioniini on kasutatud selle mõju uurimiseks Niiluse tilapia kasvule ja sööda kasutamisele. Seda on kasutatud ka loommudelite standardse dieedi osana.

Choose An Option...
25 kg kott
1000 kg
Tootekood: 59-51-8 Kategooriad: ,

Kirjeldus

Tööstusharud: farmaatsiatööstus
Koostis: Aminohapped
CAS number: 59-51-8
WE number: 200-432-1
Keemiline valem: C5H11NO2S
Molaarmass: 149,2 g/mol
Tollitariifikood: 29304090
Muud füüsikalised omadused
pH: 5,2 – 6,1 (1%)
Sulamis-/külmumistemperatuur: 283°C
Suhteline tihedus: 1,32 g/cm3
Vees lahustuvus: 31,6 g/l (20°C)

Lisainfo

Kaal -
Saadaval kogused

25 kg kott, 1000 kg