Mitä pitää ottaa huomioon maalämpöä sammutettaessa

Mitä pitää ottaa huomioon maalämpöä sammutettaessa

Koska sähkön hinta on noussut merkittävästi, monet maalaistalojen ja mökkien omistajat harkitsevat säästämistä. Yksi mahdollisuus on esimerkiksi maalämpö kytkeä pois päältä. Monet eivät kuitenkaan tiedä, että järjestelmän on oltava valmis tähän. Jos järjestelmä on täytetty lämmönsiirtonesteellä, jonka jäätymispiste on alle -10 °C, se voi jäätyä sammutuksen aikana ja aiheuttaa vakavia vaurioita.

Tämän ongelman välttämiseksi järjestelmään on lisättävä etyleeniglykolia tai propyleeniglykolitiivistettä. Tällä tavalla on mahdollista laskea jäätymislämpötila esimerkiksi -36 °C:seen, mikä eliminoi jäätymisen ja mahdollistaa lämmitysjärjestelmän uudelleenkäynnistyksen ilman ongelmia sähkön hinnan palautuessa normaaliksi.